1590962400 vs 1434232800 page:serwis
Array ( )

Formualrz Promocyjny

Imi i nazwisko*:
Telefon*:
Email:

Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale niezbdne do obsugi powyszego zgoszenia. Wysanie formularza jest rwnoznaczne z wyraeniem zgody na wykorzystywanie
i przetwarzanie, w tym rwnie w przyszoci, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzib przy
ul. Poczyskiej 118a, 01-304 Warszawa. Jednoczenie przyjmujc do wiadomoci, i przysuguje mi prawo do wgldu, wstrzymania przetwarzania oraz usunicia w/w danych osobowych.

Magdalena Mdrzak-Kruszona

Magdalena Mdrzak-Kruszona
Specjalista ds. Sprzeday

tel.: 61 650 15 24
tel. kom.: 606 792 005

magdalena.madrzak@porscheinterauto.pl
Piotr Nowicki

Piotr Nowicki
Kierownik Dziau Sprzeday

tel.: 61 650 15 23
tel. kom.: 692 455 197

piotr.nowicki@porscheinterauto.pl
Mariusz Pirkowski

Mariusz Pirkowski
Specjalista ds. Sprzeday

tel.: 61 650 15 25
tel. kom.: 797 975 545

mariusz.piorkowski@porscheinterauto.pl

Zapytanie ofertowe.

Twj Volkswagen to co wicej, ni tylko samochd, a my chcemy by kim wicej, ni tylko kompetentnym warsztatem serwisowym. Gwarantujemy Tobie najwysz jako, dugoletnie dowiadczenie i sta mobilno. Naszym celem jest Twoje zadowolenie.

Klient jest dla nas zawsze najwaniejszy. Oprcz maksymalnej uwagi, jak powicamy Twojemu Volkswagenowi, chcemy rwnie towarzyszy Tobie w innych sytuacjach. Aby zawsze mg spokojnie i bezpiecznie dojecha do celu swoim Volkswagenem.

Aby mc przetwarza Pastwa dane w celu przesyania Pastwu informacji dotyczcych promocji, akcji marketingowych, organizowanych wydarze w sprawie naszej dziaalnoci oraz oferowanych przez nas produktw i usug za porednictwem wskazanych poniej kanaw komunikacji, prosimy Pastwa o wskazanie preferowanych form komunikacji z Pastwem poprzez wyraenie poniej wskazanych zgd.

W kadej chwili mog Pastwo cofn zgod na przetwarzanie danych osobowych. Cofnicie zgody nie wpynie jednak na zgodno z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych przed wycofaniem zgody.

Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu (w zalenoci od wybranego kanau komunikacji) przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. ("Porsche") dla celw marketingowych zwizanych z przesyaniem/przekazywaniem przez Porsche spersonalizowanych informacji handlowo-marketingowych dotyczcych produktw i usug oferowanych przez Porsche, za porednictwem:

Administratorem Pastwa danych osobowych jest spka Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie (01-304) przy ul. Poczyskiej 118a, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, KRS 0000108213. Mog si Pastwo z nami skontaktowa przy pomocy numeru telefonu +48 22 223 15 15 oraz adresu e-mail: rodo@porscheinterauto.pl.

Rozwi

Moesz take skontaktowa si z Twoim doradc serwisowym:

Damian ukarski
Kierownik Serwisu

tel. kom.: 538 285907
damian.lukarski@porscheinterauto.pl

Anna Galubiska
Asystentka Serwisu

tel.: 61 846 01 40
tel. kom.: 606 917 348
anna.galubinska@porscheinterauto.pl

Adrian Skorubski
Specjalista ds. Gwarancji

tel.: 61 846 01 47
tel. kom.: 606 916 474
adrian.skorubski@porscheinterauto.pl

Wiktoria Biernacka
Asystentka Serwisu

tel.: 61 846 01 40
wiktoria.biernacka@porscheinterauto.pl

Marcin Janicki
Doradca Serwisowy

tel.: 61 846 01 40
tel. kom.: 606 918 602
marcin.janicki@porscheinterauto.pl

Tomasz Raszewski
Doradca Serwisowy

tel.: 61 846 01 40
tel. kom.: 668 859 338
tomasz.raszewski@porscheinterauto.pl

Tomasz Ryniec
Doradca Serwisowy

tel.: 61 846 01 40
tomasz.ryniec@porscheinterauto.pl

Szymon Zawilak
Doradca Serwisowy

tel.: 61 846 01 40
tel. kom.: 696 251 823
szymon.zawislak@porscheinterauto.pl

Artur Kolanda
Doradca Serwisowy

tel. kom.: 882 352 910
artur.kolanda@porscheinterauto.pl

Damian Wysz
Doradca Serwisowy

tel.: 61 846 01 40
tel. kom.: 797 975 564
damian.wysz@porscheinterauto.pl