1544914800 vs 1434232800 page:serwis
Array ( )

Formualrz Promocyjny

Imisą i nazwisko*:
Telefon*:
Email:

Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale niezbsądne do obssąugi powysąszego zgsąoszenia. Wyssąanie formularza jest rsąwnoznaczne z wyrasąeniem zgody na wykorzystywanie
i przetwarzanie, w tym rsąwniesą w przyszsąosąci, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzibsą przy
ul. Posączysąskiej 118a, 01-304 Warszawa. Jednoczesąnie przyjmujsą do wiadomosąci, isą przyssąuguje mi prawo do wglsądu, wstrzymania przetwarzania oraz usuniżcia w/w danych osobowych.

Piotr Nowicki

Piotr Nowicki
Kierownik Dziau Sprzeday

tel.: 61 650 15 23
tel. kom.: 692 455 197

piotr.nowicki@porscheinterauto.pl